27. POMEM fiziki yeterlilik parkuru nasıl olacak? POMEM parkur şeması 2021

Polis Akademisi binlerce gencin merakla beklediği 27. Devir POMEM fiziki yeterlilik imtihanları giriş evrakları ve fiziki yeterlilik parkuru talimatlarını yayımladı.

Polis olma hayali kuran binlerce genç de 27. Periyot POMEM fiziki yeterlilik parkuruna dair ayrıntıları araştırmaya başladı.

Polislik imtihanına girecek olan adaylar, geçen sene sonunda ön müracaatlarını yapmış ve birinci kademede sıhhat denetimlerine katılmıştı. Adaylar sıradaki mülakat için gözlerini fiziki yeterlilik parkuruna çevirdi.

Parkura dair ayrıntılar Polis Akademisi tarafından duyuruldu. Pek 27. POMEM fiziki yeterlilik parkuru nasıl olacak? İşte detaylar..

27. POMEM FİZİKİ YETERLİLİK PARKURU NASIL OLACAK?

Başlangıç çizgisi ile yük taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 metre uzunluğunda ve yüklerin başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba ortası 14 metre eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiriş çizgisine kadar 29 metre uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 metre uzunluğundaki parkurdan oluşmaktadır.

Fiziki Yeterlilik İmtihanında adayın mühletinin takibi, fiziki yeterlilik imtihanı kurulu ve imtihana katılan aday tarafından görülebilecek nitelikteki dijital fotoselli süreölçer ile yapılacaktır. Dijital fotosel aygıtının başlama ve bitiş kısmındaki fotoseller ortasındaki uzaklık en az (3) üç metre genişlikte olacaktır.

Fiziki Yeterlilik Parkuru ölçülerek evvel etaplarda yerleştirilecek aletlerin yerleri tespit edilerek bantlar yapıştırılacak.

POMEM PARKURU 2021

Yapılacak hareketlerle ilgili olarak;

Öncelikle adaylara kümeler halinde fiziki yeterlilik parkuru tanıtılacaktır. Adaylara parkuru tanıtım esnasında yahut imtihan esnasında oluşabilecek rastgele bir sakatlık durumunda fiziki yeterlilik imtihan komitesi sorumlu değildir. Daha sonra komitece ismi okunan aday kurula kimliğini vererek kendini tanıttıktan sonra parkurun başlama noktasına gelip ve kameraya hakikat dönüp kendisini bir kere daha tanıtarak parkura hakikat döner.

Aday “BAŞLA” komutu ile başlama çizgisini geçtiği anda mühleti başlayacaktır.

1) Sıçrama tahtası etabı; Birinci etap olarak aday jimnastik sıçrama tahtası üzerinden 6 kere sağa, sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktır. (Aday istediği taraftan sağdan yahut soldan çift ayakla sıçrama hareketine başlayabilecektir.)  Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 metre, yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır.

Adayın;
•    Jimnastik sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir.

•    Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacaktır. Bu istasyonu geçebilmek için 6 sıçrama hareketinin en az bir tanesi nizami olarak yapılması gerekmektedir. (Nizami sıçrama hareketi; çift ayakla sıçramak suretiyle her iki ayağın sıçrama tahtasının başka tarafına geçmesidir.) Aday sıçrama hareketlerinin hiç birini nizami olarak yapmaması durumunda diskalifiye edilerek elenecektir.

•    Adayın sıçrama tahtasındaki nizami atlayışları parkurda misyonlu Öğretim Vazifelisi tarafından sesli olarak açıktan sayılır.

2) Lastik içerisinden geçme etabı; Lastik içinden geçme etabında erkek adaylar 8 adet lastik içerisinden, bayan adaylar 6 adet lastik içerisinden tek ayakla (sağ ayak sağ lastik, sol ayak sol lastik) içine basarak geçecektir. Lastiklerin ebadı 205*55*16 inch olacak, lastikler çapraz ve birbirine bağlı biçimde olacaktır.

Adayın; 
•    Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemesinin ceza karşılığı olarak bitiş süresine (2) iki saniye ilave edilecektir. 
•    Adayın bu istasyonu geçebilmesi için lastiklerin en az bir adedinin içerisine nizami olarak basması gerekmektedir.
•    Hiçbir lastiğin içerisine basmadan geçen aday diskalifiye edilerek elenir.

3) Tartı taşıma etabı; Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 Kg (15×2) ağırlığındaki, bayan adaylar 20 Kg (10×2) ağırlığındaki iki kum torbasını ortalarında 16 metre uzaklık bulunan iki dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve yükleri taşımaya başladığı noktaya rastgele bir aradan atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır.

Adayın;
•    Ağırlıklarla her iki dubanın gerisinden dolaşarak tartıları aldığı noktaya bırakmayan, iki duba ortasındaki 16 metrelik arayı tamamlamadan eksik bırakan, rastgele bir arada tartısı bırakan yahut atan aday diskalifiye edilerek elenir.

•    Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın gerisinden dolaşmadan geriye dönerek istasyonu tamamlayıp yükleri aldığı noktaya bırakmayan adaya ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

•    Ağırlıkları aldığı noktadaki dubanın gerisinden tartılarla dolaşmamasına 1 (bir) saniye, boş olarak dolaşmamasına da 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

•     Ayrıyeten aralarında 16 metre mesafe bulunan dubalardan ikincisinin gerisinden dolaşarak etabı tamamlamayan, rastgele bir aradan dönerek etabı eksik bırakan aday bu istasyonu tamamlamamış sayılır ve diskalifiye edilerek elenir.

•    Ağırlıkları 16 metrelik mesafeyi tamamlayarak aldığı yere bırakan aday, dubanın içerisinden geçerek başka istasyona geçmesi halinde bitirme müddetine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

•     Dubalardan rastgele birini deviren adaya ceza karşılığı bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

•    Aday tartılarla dubaların gerisinden dönerken yüklerin her ikisi de dubanın dışından olmak kaydıyla dönecek, yüklerin bir adedini dubanın içinden döndürmek kaydıyla dönmesi halinde bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

•    Ağırlık torbaları, ikinci dubanın sağ tarafına 20 cm uzaklıktan sonra torbaların ortasında içten içe 50 cm ara olacak ve torbaların tutma kısımları birbirine paralel olacak ve iç kısımdaki boşluklar birbirine bakacak halde yerleştirilir.

4) Sıhhat topuna dokunma etabı; Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, iki nokta ortasında aralığı 9 metre olan ve yerde duran sıhhat toplarından evvel koşu istikametinde ikinci topa, sonra birinci topa ve tekrar ikinci topa dokunarak 3 sefer dokunuş yapacaktır.

•    Sağlık toplarına dokunma etabında eller sıhhat topuna kesinlikle dokunacak.

Adaya;
•    Her bir eksik dokunma için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

•    Sağlık topuna dokunma hareketinde aday evvel en uzaktaki topa dokunarak sonra geçerken dokunmadığı birinci topa dokunacak ve sonra birinci dokunduğu topa tekrar dokunarak istasyonu tamamlayacaktır. Bu istasyonu bu biçimde yapmayan, evvel birinci topa dokunan sonra ikinci topa dokunarak başka istasyona geçen adayın ikinci topa dokunması bir dokunuş sayılacaktır. Birinci topa dokunması sayılmayacak ve bu formda iki top ortasındaki arayı kat etmeyecek formda öteki istasyona geçen adayın bitirme müddetine ceza karşılığı olarak 8 (sekiz) saniye ilave edilecektir.

•     Adayın topa dokunmasından ötürü topların top haznesinden çıkması durumunda aday, topun peşinden değil topun bulunması gereken hazneye dokunacaktır.

•    Bu istasyondaki sıhhat toplarının hiçbirine dokunmadan geçmesi durumunda aday diskalifiye edilerek elenecektir.

5) Takla atma etabı; Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 (bir) defa takla atacaktır.

•    Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan yahut dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 (bir) saniye ilave edilecektir.

•    Takla hareketinde takla hareketini yapmayan yahut hiç yapamayan aday diskalifiye edilerek elenecektir.

6) Slalom koşu etabı; Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 metre yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 metre aralığında olacaktır.

Adayın; 
•    Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

•    Slalom etabında birinci dört slalom çubuğunun gerisinden dolaştıktan sonra başka etaba geçen adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 4 (dört) saniye ilave edilecektir.

•    Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde aday, diskalifiye edilerek elenecektir.

7) Mahzur etabı; Engel etabında 5 adet mahzur (üstten geçilecek pürüz yüksekliği çıtanın üstünden 50 cm., alttan geçilecek mani yüksekliği çıtanın altından 120 cm. ve iki çıta ortasındaki uzaklık içten içe 138 cm. olup mahzurlar ortasındaki uzaklık 2 metredir)  üstten-alttan, üstten-alttan, üstten olmak üzere geçilir ve koşarak bitiş noktası geçildiğinde parkur tamamlanmış olur.

Adayın;
•    Bu etap sırasında pürüz çubuğunu düşürmesi yerinden çıkarması (engel çubuğunun bir tarafının bile yerinden çıkması) ceza müddeti alma nedenidir. Pürüz çubuklarının bir birlerine takılış istikameti adayın geliş tarafına bakacak formda olacaktır. Mani etabında her bir eksik geçiş, mahzuru yanlışlı geçme, mahzurları devirme ve düşürme için ceza karşılığı olarak bitiş süresine 2 (iki) saniye ilave edilecektir.

•    Bu istasyonu geçebilmek için adayın manilerden en az bir adedini nizami olarak geçmesi gerekmektedir. Aday mahzurların hiçbirini nizami geçmemesi durumunda diskalifiye edilerek elenecektir.

•    Adayın parkuru tamamladıktan sonra mahzur etabındaki çıtalardan rastgele birinin devrilmesi yahut yerinden çıkması durumunda adaya ceza verilmez.  
8) Adayın başlangıç çizgisinden geçmesiyle birlikte skorboardda çalışmaya başlayan kronometre, adayın bitiş çizgini geçmesiyle durur.

Adayın sensörlerin algılayamayacağı formda altından geçmesi yahut üstünden sıçrayarak geçmesi ya da rastgele bir nedenle dijital fotoselli kronometrenin durmaması, durdurulamaması halinde fiziki yeterlilik imtihanı kurulu tarafından adayın bitiş çizgisinden geçişi göz önüne alınarak bitiş müddeti olarak kaydedilir. Rastgele bir tereddütte düşülmesi halinde kamera kayıtları denetim edilerek bitiş mühleti tespit edilir ve bitiş müddeti olarak yazılır.

Adayın bitiş çizgisine kendini atarak kronometreyi durdurması halinde adayın bedeninin rastgele bir kısmının parkurun bitiş çizgisinin içerisinde kalması durumunda adayın bitiş müddetine ceza karşılığı olarak 1 (bir) saniye ilave edilir.

Adayın bitiş çizgisine düşerek yahut kendini atması durumunda kronometre hala çalışıyorsa aday kendisi kalkıp bitiş çizgisini geçene kadar kronometre çalışmaya devam eder ve adaya komitece mutlaka müdahale edilmez.

9) Fiziki Yeterlilik Parkuru içerisinde rastgele bir istasyonu yapmayan yahut yapamayan aday elenecektir.

Fiziki Yeterlilik Parkurunda sayılı istasyonlarda sıçrama tahtası, lastik pürüzü, sıhhat toplarına dokunmalar, slalom çubuğu geçişleri üzere engelli geçiş istasyonlarından adayların bu istasyonları geçebilmeleri için her istasyonda en az bir hareketi nizami yapma zaruriliği vardır.

Her istasyonda en az o istasyon hareketinden bir adedini nizami yapamayan aday bir sonraki istasyona geçemez ve diskalifiye edilerek elenir.

10) Teknik bir arızanın dışında hiçbir adayın fiziki yeterlilik parkuru imtihanını tekrar yapmasına müsaade verilmeyecektir.

11) Fiziki yeterlilik imtihanı parkurunda imtihan esnasında oluşabilecek rastgele bir problemde imtihan kurulu lideri ve üyeleri komitede vazifeli üye vücut eğitimi öğretim elamanın görüşünü alarak karara bağlayacaktır.

12) Adayların parkuru bitirme müddetlerinde saliseler göz önüne alınmayacak sırf saniyeler baz alınarak bitirme mühleti olarak yazılacaktır.

Polis Meslek Eğitim Merkezi aday kıymetlendirme ve seçme süreçlerinin bir etabı olan fiziki yeterlilik basamağında; polislik mesleğini icra edecek adayların, istikrar, kondisyon, çeviklik, çabukluk, kuvvet ve esneklik açısından, polislik mesleğine uygunluklarını ölçecek parkur, üstte belirtilen ebat ve etaplardan oluşturulmuştur.

POMEM fiziki yeterlilik parkuru ve zaman/puan cetveli oluşturulmuş ve ekte sunulan şablonda belirtilmiştir.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir