Yargıtay: Amir, işçiye küçültücü ifadeler kullanamaz

Fabrikada çalışan bir personel, makine arızalanınca üretim şefi tarafından fırçalandı.

“Lan oğlum, elini cebinden çıkar” diyen şef, emekçinin üzerine yürüdü.

Diğer çalışanlar tarafından uzaklaştırılan emekçi, fabrikadan kovuldu. İş Mahkemesi’ne başvuran emekçi, haksız uygulama sonucu kıdem ve ihbar tazminatının verilmediğini; kıdem ve ihbar tazminatı alacaklarının olduğunu ileri sürerek davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.

İHA’nın haberine nazaran; davalı patron ise davacının şirketten hiçbir hak ve alacağının bulunmadığını, çalışma mühleti boyunca çalışmaya bağlı olarak hak etmiş olduğu her türlü tüm fiyatlarının ve eklentilerinin eksiksiz olarak davacıya ödendiğini öne sürdü.

İş Mahkemesi, işverence yapılan feshi haklı buldu

Olayın sataşmadan ötürü gerçekleştiğine dikkat çeken İş Mahkemesi, davacının amiri pozisyonunda olan kişinin üzerine yürümesinin sataşma niteliğinde olduğunu ve işverence yapılan feshin haklı olduğu münasebeti ile davanın reddine hükmetti.

Yargıtay kararı

Kararı davacı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek Mahkeme, çalışanın ulu orta fırçalanmasının yasaya karşıt olduğuna dikkat çekerek kararında şu sözleri kullandı:

“Davacının iş akdinin İş kanunun 25/II-d hususu mucibince haklı nedenle feshedildiği anlaşılmaktadır. Şahitler; amirin, ‘lan oğlum elini cebinden çıkar’ dediği davacının eline uzandığını söz etmişlerdir. Ardından davacının da bu kelam ve davranışa reaksiyon gösterdiği lakin yumruklama ya da üzerine yürüme üzere davacı fiili olmadığını beyan etmişlerdir. Ayrıyeten evrak içinde alınan CD çözümleme tutanağında ise davalı beyanına nazaran davacı olan siyah giysili şahsın el kol hareketi yaptığı iki kişinin de bu şahsı tutarak çektiği, rapor edilmişse de olayın birinci çıkış sebebinin amirin kelam ve davranışı olduğu anlaşılmaktadır.

İş yerinde amir pozisyonda olması, emekçiye ‘lan oğlum elini cebinden çıkar’ diyerek küçültücü , tahrik edici söz kullanma hakkı vermediği üzere davacının verdiği reaksiyonun ise birinci hareket ve tahrik edici aksiyonun karşı taraftan gelmesi nedeni ile haklı fesih boyutuna varmadığı belge çerçevesinden anlaşılmaktadır. Davacının tahrik sonucunda sarf ettiği kelamlar olsa da vurma ya da hakarete varan kelam ve davranışı olmadığı, bu nedenle davacı hareketinin haklı fesih boyutuna varmadığı, yapılan feshin lakin geçerli fesih olarak kabul edilebileceği anlaşılmakla, feshin haklı olduğu münasebeti ile davanın reddine dair verilen kararının bozulması gerekmiştir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.