Hükümlüler, elektronik yöntemlerle de mektup alıp gönderebilecek

AK Parti Milletvekillerinin hazırladığı Ceza ve Güvenlik Önlemlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Teklife nazaran, izleme şuraları, hükümlü ve tutukluların naklinde kullanılan araçlar ile adliye binalarında bekletildikleri yahut sıhhat kuruluşlarında tedavi gördükleri kısımları yerinde görebilecek, inceleyebilecek, yönetici ve vazifelilerden bilgi alabilecek, hükümlü ve tutukluları dinleyebilecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme heyetleri tarafından mevzuat ve Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası mukavelelerle belirlenen unsurlar çerçevesinde, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin idare, işleyiş ve uygulamalarına yönelik düzenlenen raporların bir örneği Kamu Denetçiliği Kurumu ile Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumuna da gönderilecek.

Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları ortasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi konusunda vazifeli ve yetkili olacak.

Yabancı mahkumlar hakkında kontrollü özgürlük önlemi uygulanarak cezalarının infazına karar verildiği takdirde, hudut dışı edilme süreçleriyle ilgili olarak, bu mahkumların durumları İçişleri Bakanlığınca pahalandırılacak. Böylelikle, yabancı mahkumun şartlı salıverilmesi yahut cezasının infazının tamamlanması halleri bakımından uygulanan bu önlem, kontrollü hürlük önlemi uygulanarak cezanın infazına karar verilmesi hali bakımından da uygulanacak.

İnfazına başlanmış olsa bile, toplam 10 yıl yahut daha az vadeli mahpus cezasına mahkum olan yahut isimli para cezası infaz sürecinde mahpus cezasına çevrilen bayan mahkumun, 15 yaşını doldurmamış çocuğunun bulunması ve babanın da ölmüş yahut ceza infaz kurumunda olması durumunda, toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağının kıymetlendirilmesi halinde cezasının infazı, çocuğun 15 yaşını doldurmasına kadar Cumhuriyet Başsavcılığınca ertelenebilecek. Erteleme müddeti içinde zamanaşımı işlemeyecek. Çocuğun ölmesi yahut babanın ceza infaz kurumundan salıverilmesi ya da erteleme müddeti içinde hükümlü hakkında taammüden işlenen bir cürümden ötürü kamu davası açılması halinde, erteleme kararı kaldırılarak ceza derhal infaz edilecek.

Bulundukları ceza infaz kurumundan öteki bir kuruma nakil talebinde bulunan mahkumların maddi durumlarının yetersiz olduğunu belgelendirmeleri durumunda, bu mahkumlardan nakil masrafları alınmayacak.

Mahkumlar, gerekli teknik altyapının bulunduğu kurumlarda Adalet Bakanlığınca belirlenecek yol ve asıllar çerçevesinde elektronik sistemlerle de mektup alıp gönderebilecek.

Hükümlü tarafından resmi makamlara yahut savunması için avukatına gönderilen mektup, faks ve telgrafların, alıcısı dışındaki bireylerin erişimini engelleyici tüm önlemler alınarak, mahkumun talebine nazaran posta yoluyla yahut elektronik ortamda alıcısına ulaştırabilecek.

Kamu nizamının korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması yahut hata işlenmesinin önlenmesi hedefiyle; terör cürümleri, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak cürümleri ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen hatalardan mahkum olan yahut tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile irtibatının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumlara gelen yahut bu mahkumlar tarafından gönderilen mektup, faks ve telgrafların dijital olarak kaydedilebilecek yahut fiziki olarak saklanabilecek.

Bu mesajlara ait kayıt yahut dokümanlar, emeli dışında kullanılamayacak, kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi yahut kurumla paylaşılamayacak ve rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya husus edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Evvelce bilgilendirilmek suretiyle, kapalı ceza infaz kurumlarında bulunan ve terör hataları, örgüt kurmak, yönetmek yahut örgüte üye olmak hataları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen kabahatlerden mahkum olan yahut tehlikeli halde bulunan ya da dışarı ile bağlantısının kurum güvenliği açısından tehlikeli olabileceği bedellendirilen mahkumların yapacakları görüşmeler, kamu nizamının korunması ile kişi, toplum ve kurum güvenliğinin sağlanması yahut cürüm işlenmesinin önlenmesi emeliyle kurum idaresi tarafından dinlenebilecek ve elektronik aygıtlar da dahil olmak üzere kaydedilebilecek. Kayıtlar, maksadı dışında kullanılamayacak ve kanunda açıkça belirtilen haller dışında hiçbir kişi yahut kurumla paylaşılamayacak. Bu kayıtlar rastgele bir soruşturma ve kovuşturmaya mevzu edilmemiş ise en geç bir yıl sonunda silinecek.

Teklife nazaran ayrıyeten mahkumların ziyaret mühleti bir saatten 1,5 saate çıkarılıyor, tutuklu ve mahkumlar bakımından hasta ziyareti hedefiyle verilen mazeret müsaadeleri ortasında beklenmesi gereken minimum bir aylık müddet koşulu kaldırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.