Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1.Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1.Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Yahudi Soykırımını kendilerince özel bir paranteze alanlar bu kere maksat tahtasına Müslümanları yerleştirmişlerdir”

-“Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından İslamofobi ismiyle yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın İslam düşmanlığı olduğunu pek düzgün biliyoruz”

-“Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi üzere süratle yayılmaktadır”

-“Osmanlı’nın Viyana kapılarına dayanan fetihleri sırasında bu çerçevede ne ecdadı ne bizi ne de torunlarımızı zan altında bırakacak hiçbir müessif hadiseye rastlanamaz”

-“11 Eylül saldırısı akabinde başlattığı Müslümanları şeytanlaştırma stratejisi pek çok toplumun kültürel yapısında esasen var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir fonksiyon görmüştür”

“Bir müddet öncesine kadar yalnızca göz yumulan sessiz kalınan, polisiye hadiseler düzeyinde tutularak dikkatlerden kaçırılan İslam düşmanlığı bütün bu faaliyetleri artık anayasalara ve kanunlara derç edilmeye başlanmıştır”

-“Bu tehdide maruz kalan tüm toplumların ve ülkelerin bir ortaya gelerek milletlerarası alanda güçlü bir irtibat ağı kurmaları şarttır”

ANKARA – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ” 2. Dünya Savaşı sırasında bütün yaşanan Yahudi Soykırımını kendilerince özel bir paranteze alanlar bu kere amaç tahtasına Müslümanları yerleştirmişlerdir. Zihniyet birebir olunca sonuçların farklı çıkması mümkün değildir. Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından İslamofobi ismiyle yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın İslam düşmanlığı olduğunu çok âlâ biliyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1. Memleketler arası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’na katıldı.

Sempozyumun insanlık ve İslam Alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Erdoğan, “Karşımızdaki sorunun İslamofobi yani İslam Korkusu değil, düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu söyleyerek sözlerime bailamak istiyorum. Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi üzere süratle yayılmaktadır. Tarih boyunca farklı dinlere mensup beşerler ortasında rekabet, gerginlik hatta çok kanlı çatışmalar daima olmuştur. Anadolu’yu ve Kudüs’ü ele geçirme hülyasıyla ele geçirilen ve uzunca bir müddet devam eden Haçlı Seferleri yol açtığı yıkımlarla dünya tarihinin seyrini değiştirmiştir.

Osmanlı’nın Viyana kapılarına dayanan fetihleri sırasında bu çerçevede ne ecdadı ne bizi ne de torunlarımızı zan altında bırakacak hiçbir müessif hadiseye rastlanamaz” dedi.

Batı’nın Türklerin şahsında somutlaştırdığı Doğulu toplumlara karşı kibrini ve kinini oryantalizm kavramı ismi altında koruduğunu söyleyen Erdoğan,” İşte bunun son örneklerinden biri de Avusturya başbakanlık binasına terörist İsrail’in bayrağını çekme durumunu ortaya koyuyorsa bunun nerelere vardığını anlamak mümkündür.

Etrafımıza baktığımızda yer yer kısmi başarılarına rastlayabileceğimiz bu yaklaşım içerdiği dini ve etnik ırkçılık sebebiyle geniş bir taban tutmakta Muaffak olamamıştır. Bu başarısızlık İslam dünyasında bitip tükenmek bilmeyen dış müdahaleler, iç çatışmalar, derin ve kanlı hadiseler halinde kendini göstermiştir. Yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların Bosna’daki katliamların, Arakan’daki kıyımlara, hala Türkistan’dan Filistin’e pek çok yerde yaşanan trajedilere kadar sayısız örneği vardır” diye konuştu.

“Avrupa’da Fransa’nın başını çektiği kimi ülkeler İslam’ı kendi meşreplerine nazaran şekillendirmek için ağır uğraş içindedir”

Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgasının çok daha sinsi ve örtülü usullerle yürütüldüğünü belirten Erdoğan,” Amerikan idaresinin 11 Eylül saldırısı akabinde başlattığı Müslümanları şeytanlaştırma stratejisi pek çok toplumun kültürel yapısında esasen var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir fonksiyon görmüştür. Bugün Avrupa’da Fransa’nın başını çektiği kimi ülkeler İslam’ı kendi meşreplerine nazaran şekillendirmek için ağır gayret içindedir. Sanayi ihtilalinin akabinde kendi haklarıyla birlikte sömürgeleştirdikleri pek çok coğrafyanın doğal kaynağı alın teri ve kanı üzerinde güçlü bir güvenlik ve refah tertibi kuranlar 21. YY’a önemli tasalarla girdiler” dedi.

“Kendilerini dünyada seçkin bir pozisyona oturtanlar bugün Müslümanlara ilişkin her türlü sembolü yasaklama yarışına girmiştir”

Azalan nüfus artışı sebebiyle demografik tehditlerle karşı karşıya olan Batı ülkelerinin değişen global güç istikrarlarının yol açtığı meçhulleri kendi kamuoylarını, faşist telaffuzlarla oyalayarak geçiştirmeye çalıştığını tabir eden Erdoğan,” Daha düne kadar marjinal kabul edilen kimi ırkçı akımların siyasetin merkezine yerleşmeleri Batının içine düştüğü bataklıktan kurtulmak yerine derine gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir.

Uzunca bir müddet dini özgürlüklerin kalesi olarak kendilerini dünyada seçkin bir pozisyona oturtanlar bugün Müslümanlara ilişkin her türlü sembolü yasaklama yarışına girmiştir. Kutsal kitabımız Kur’an- ı Kerim’e Peygamber efendimiz Müslüman bayanların ve erkeklerin kıyafetleri başta olmak üzere dini tercihlerini söz eden sembollere yönelik hücumlar şahsen devletler tarafından himaye edilmekte münasebetiyle, desteklenmektedir.” açıklamasında bulundu.

İstatistiklerin sorunun ulaştığı boyutu açıkça gösterdiğini söz eden Erdoğan, Batı’da ırkçı ve İslam düşmanı atakların son 5 yıl içinde yüzde 250, bu hücumlarda hayatını kaybedenlerin oranının ise yüzde 700 arttığına dikkat çekti. Son 5 yıl içinde en büyük 5 AB ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına 15 binin üzerinde İslam düşmanlığı hadisesi bildirildiğini söyleyen Erdoğan, “Avrupa’da mukim vatandaşlarımızı maksat alan bu akınların oranında maalesef geçen yıla nazaran yüzde 54 artış olmuştur. Bir müddet öncesine kadar yalnızca göz yumulan sessiz kalınan, polisiye hadiseler düzeyinde tutularak dikkatlerden kaçırılan İslam düşmanlığı bütün bu faaliyetleri artık anayasalara ve kanunlara derç edilmeye başlanmıştır” sözlerini kullandı.

Ülkeyi yönetme sorumluluğu yüklenen siyasi partilerle, polis teşkilatları başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenliğini sağlamakla sorumlu kamu otoritelerinin adeta bir İslam düşmanlığı yarışına giriştiğini kaydeden Erdoğan, siyasetin ve kamu kurumlarının bu yönelimlerinin Batı ülkelerinde yaşayan demokrat beşerler ortasında da İslam’a ve Müslümanlara karşı temelsiz bir önyargının gelişmesine yol açtığını belirterek şunları söyledi;

” Halbuki özgürlüklerin ortadan kalktığı bir yerde refahın da uzun mühlet varlığını sürdüremeyeceği gerçeğine sırtını dönenler aslında İslam’a değil kendi geleceklerine düşmanlık etmektedir. Şu gerçeğin, akıl ve vicdan sahibi herkes tarafından kabul edileceğine inanıyorum. Tarih boyunca İspanya’dan Almanya’ya kadar Yahudi düşmanlığı ayıbının mahcubiyetiyle dini ve etnik özgürlük pergelini olabildiğince açan Batı ülkeleri artık aksi istikamette süratle yol almaktadır. 2. Dünya savaşı sırasında bütün yaşanan Yahudi Soykırımını kendilerince özel bir paranteze alanlar bu sefer amaç tahtasına Müslümanları yerleştirmişlerdir. Zihniyet tıpkı olunca sonuçların farklı çıkması mümkün değildir. Müslümanlara yönelik bu yeni ırkçılık, Batılıların kendileri tarafından İslamofobi ismiyle yumuşatılmak istense de biz gerçekte yapılanın İslam düşmanlığı olduğunu çok güzel biliyoruz. Evvelce İslam düşmanlığını İslami terör yaftası ile legalleştirmeye çalışanlar artık gelinen noktada hiçbir ayrım yapmadan tüm Müslümanları gaye almaktan kaçınmıyorlar. Zira mızrak çuvala sığmıyor.”

Kendilerini kültürel olarak üstün görenlerin Müslümanlar başta olmak üzere başka tüm kümeleri ötekileştirmekten imtina etmiyor” diyen Erdoğan, “Bu ötekine yüklenen olumsuz manaların Batı’nın kendi iç sıkıntılarını çözmekte zorlandıkça artmasının gerisindeki Saikleri uygun pahalandırmak gerekiyor. Asırlar boyunca şahsen aydınlarını kullanarak jenerasyonlar boyunca kendi toplumlarını İslam’la özdeşleştirdikleri Türk dehşetiyle yetiştiren Avrupa, bu türlü siyasi dağınıklığının yol açtığı meseleleri saklamayı başarmıştı. Çağdaş devirde bu yaklaşımın kısmen devam etmesi derin hafızadaki iç arbede ve dış düşman travmalarının sürdüğüne işaret etmektedir” diye konuştu.

Salgınla birlikte, siyasi ve ekonomik gücü kaybetme telaşı derinleştikçe Avrupalıların istikrarının bozulduğunu söyleyen Erdoğan, “Modern Avrupalı kimliği daha doğrusu Avrupalı Birliği’ni dini ve kültürel fanatizmin dozunu artırarak muhafaza refleksinin yaygınlaşmasına yol açmaktadır. Soğuk savaş periyodunda kominizim tehdidine karşı korunan bu Avrupalı kimliğinin yeni motivasyon aracı İslam düşmanlığı olarak şekillenmektedir. Hristiyanlık içinde varoluş gayesini İslam Düşmanlığı olarak belirleyen kimi akımların sahip oldukları siyasi ve ekonomik gücün katkısıyla giderek aktiflik kazanmalarını da bu çerçevede değerlendirebiliriz” diye konuştu.

Dünyadaki gelişmelerin Avrupa’nın sahip olduğu ekonomik zenginliği muhafaza ve güvenlik tasalarının daha artıracak tarafta ilerlediğini belirten Erdoğan,” Burada İslam düşmanlığının yükselmeyi sürdüreceği manasına gelmektedir. Gerçekten Batı medyasını yakından takip edenler Müslümanları terörist, İslam’ı terör dini olarak gösterme çabalarının arttığını göreceklerdir. Bizlerin siyasi alandaki karşılığı daima güçlenen İslamofobi daha yanlışsız bir tabirle İslam Düşmanlığı akımına karşı yeni ve daha tesirli yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Her şeyden evvel dünyadaki yedi buçuk milyarı aşkın insanın her birine İslam’ın değil İslam düşmanlığının global bir tehdit olduğunu anlatmalıyız. Batı’nın bu tehdidin siyasi, toplumsal, ruhsal, ekonomik boyutlarını tartışmak yerine ırkçı ve ayrımcı akımların tesirine girmesisin kolayına kaçmaktan öteki bir şey değildir.” biçiminde konuştu.

“Bunun kolay bir yol olmadığını elbette biliyoruz, Batıyı bir yana bıraktık. Kendi ülkemizde bile bu hastalığın çeşitli tezahürleri ile karşılaştığımız gerçeğini unutmamalıyız. Nüfusunun çok büyük bir kısmını Müslümanların oluşturduğu bir ülkede ezana, mescide, başörtüsüne, dini ibadetlere tahammül edemeyenlere rastlıyoruz. Ülkemizde yıllardır süren laiklik tartmalarının gerisinde dini özgürlüklerin korunmasından çok yasaklanması niyetlerinin yol açtığı tansiyonlar vardır” diyen Erdoğan,” Devletle vatandaşını karşı karşıya getiren bu çarpık zihniyet, darbelerin en büyük mazeretlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok partili siyasi hayatımızın kara lekeleri olan 1960 ve 1980 darbeleri ile 28 şubat müdahalesinin argümanlarına baktığımızda bu gerçeği daima birlikte görüyoruz, görebiliriz. Demek ki, İslam düşmanlığına karşı yürüteceğimiz çabanın stratejisini içeriği kapsayacak formda belirlememiz gerekiyor. Hiç elbet, bu gayrette üzerinde en çok durulması gereken ögelerin başında medya gelmektedir” tabirlerini kullandı.

Erdoğan,” İsrail’in Filistin kentlerinde yol açtığı yıkımın ve gerçekleştirdiği katliamın üstünü örterken kendi hayat hakkını koruyan insanların direnişine terör yaftası yapıştırabilen bir medya sisteminde işimizin sıkıntı olduğu ortadır. Tıpkı durum ülkemiz için de geçerlidir” dedi.

Türkiye’nin terör örgütlerine karşı yürüttüğü bu çabayı insan hakları ihlali kapsamına sokmaya çalışanların kendilerine yönelik, en küçük bir tehdide karşı sergilen orantısız gücü olabildiğince yücelttiğini bildiren Erdoğan, “28 yıl evvel 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK tarafından Bingöl, Elazığ yolunca otobüslerinin önleri kesilerek alçakça şehit edilen 33 sivil ve silahsız askerimizi rahmetle yad ediyorum” tabirlerini kullandı.

“Bize düşen misyon, elimizdeki tüm imkanları kullanarak gerçekleri dünyaya anlatmak için çalışmaktır” diyen Erdoğan,” Dünyanın her yerindeki vicdan sahibi siyasetçileri, aydınları, medya mensuplarını, din düşmanlarını bu ortada kendi din adamlarımızı İslam düşmanlığı hastalığına karşı harekete geçirmemiz gerekiyor. Bu tehdide maruz kalan tüm toplumların ve ülkelerin bir ortaya gelerek milletlerarası alanda güçlü bir bağlantı ağı kurmaları koşuldur. İnsanlığın tamamının huzuru ve güvenliği için hayati kıymete sahip İslam düşmanlığının önüne geçilmesi gayretler oluşturulacak ortak akıl düzenekleri ile yürütülmelidir. Aksi takdirde çok vakit ve güç harcandığı halde hayli az sonucun alındığı, verimsiz bir tablo ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Dünyadaki mültecilerin çoğunluğunu Müslğmanların oluşturduğunu söyleyen Erdoğan, iç çatışmalarda en çok sefalet en çok Müslüanların ortasında görülüyorsa öncelikle çözülmesi gerek birlik, beraberlik ve dayanışma sorunu var demektir. İslam Dünyası kendi ortasında vahdeti tesis ettiğinde İslam düşmanlığına karşı verilecek gayretin kısa müddette sonuca ulaşması mümkündür. Aksi takdirde daima konuşulan daima tartışılan, fakat işe fayda tek bir adımın bile atılamadığı mevcut kısır döndü hali sürüp sarfiyat. Memleketler arası medya ve İslamofobi Sempozyumun bu doğrultuda yeni bir devrin başlangıcına vesile teşkil etmesini bilhassa diliyorum. Sempozyuma fikirleriyle katkı verecek tüm bilim beşerlerine, medya mensuplarına, iştirakçilere bir defa daha teşekkür ediyorum” dedi.

Osmanlı periyodunda bir musevinin hükümdara sunduğu arzuhal2in bir örneği armağan edildi.

ATO Congresıum ‘da düzenlenen programa Erdoğan2ın yanı sıra; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Aile ve Toplumsal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Lideri Prof. Dr Ali Erbaş, Radyo ve Televizyon Üst Heyeti Lideri Ebubekir Şahin katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.