Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nda konuştu: (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı, tıpkı kanser hücresi üzere süratle yayılmaktadır.” dedi.

Erdoğan, Ankara ATO Congresium’da düzenlenen “1. Milletlerarası Medya ve İslamofobi Sempozyumu”ndaki konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başladı.

Milletlerarası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’nun insanlık, İslam alemi, Türkiye ve kurumları için hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, görüşleri, değerlendirmeleri ve tartışmaları ile sempozyuma katkı verecek olan herkese teşekkürlerini sundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İrtibat Başkanlığı’nın dayanağıyla RTÜK, Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ve SETA tarafından düzenlenen bu toplantının icrasında emeği geçen herkesi tebrik eden Erdoğan, “Sözlerime, karşımızdaki sorunun İslamofobi yani ‘İslam korkusu’ değil, düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Evet, Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi üzere süratle yayılmaktadır.” dedi.

Tarih boyunca farklı dinlere mensup beşerler ortasında rekabet, gerginlik, hatta çok kanlı çatışmaların olduğunu belirten Erdoğan, Anadolu’yu ve Kudüs’ü ele geçirme hülyası ile gerçekleştirilen ve uzunca bir mühlet devam eden Haçlı Seferleri’nin yol açtığı yıkımların dünya tarihinin seyrini değiştirdiğini hatırlattı.

“Osmanlı’nın Viyana kapılarına kadar dayanan fetihleri sırasında bu çerçevede ne ecdadı ne bizi ne de torunlarımızı zan altında bırakacak hiçbir müessif hadiseye rastlanamaz.” diyen Erdoğan, buna karşılık Batı’nın, Türklerin şahsında somutlaştırdığı doğulu toplumlara karşı kibrini ve kinini “oryantalizm” kavramı ismi altında sürekli koruduğunu söyledi.

Bunun son örneklerinden birinin de Avusturya Başbakanlık binasına terörist İsrail’in bayrağının çekilmesi olduğunu belirten Erdoğan, bunun nerelere vardığını çok rahat anlamanın mümkün olduğunu söyledi.

Erdoğan, şunları kaydetti:

“Esasen Osmanlı bakiyesi coğrafyalarda girişilen geniş siyasi ve kültürel değişim hareketleri, Batı’nın bu bölgedeki farklılıkları kendi formatı içinde eriterek yine kurgulama uğraşından ibarettir. Etrafımıza baktığımızda yer yer kısmi başarılarına rastlayabileceğimiz bu yaklaşım, içerdiği dini ve etnik ırkçılık sebebiyle geniş bir taban tutmakta muvaffak olamamıştır. Bu başarısızlık, İslam dünyasında bitip tükenmek bilmeyen dış müdahaleler, iç çatışmalar, derin ve kanlı hadiseler halinde kendini göstermiştir. Yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların, Bosna’daki katliamların, Arakan’daki kıyımlara hala Türkistan’dan Filistin’e pek çok yerde yaşanan trajedilere kadar sayısız örneği vardır.”

“Oyalayarak geçiştirmeye çalışıyor”

Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgasının çok daha sinsi ve örtülü metotlarla yürütüldüğüne dikkati çeken Erdoğan, “Amerikan idaresinin 11 Eylül taarruzları akabinde başlattığı Müslümanları şeytanlaştırma stratejisi pek çok toplumun kültürel yapısında aslında var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir fonksiyon görmüştür.” dedi.

Erdoğan, bugün Avrupa’da Fransa’nın başını çektiği kimi ülkelerin, İslam’ı kendi meşreplerine nazaran şekillendirmek için ağır efor içinde olduğunu söz ederek, şöyle konuştu:

“Sanayi İhtilali’nin akabinde kendi halkları ile birlikte sömürgeleştirdikleri pek çok coğrafyanın doğal kaynağı, alın teri ve kanı üzerinde güçlü bir güvenlik ve refah sistemi kuranlar, 21. yüzyıla önemli tasalarla girdiler. Azalan nüfus artışı suratları sebebiyle demografik tehditlerle de karşı karşıya olan Batı ülkeleri, değişen global güç istikrarlarının yol açtığı belirsizlikleri, kendi kamuoylarını faşist telaffuzlarla oyalayarak geçiştirmeye çalışıyor. Marjinal kabul edilen kimi ırkçı akımların artık siyasetin merkezine yerleşmeleri, Batı’nın içine düştüğü bataklıktan kurtulmak yerine, derine gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir. Uzunca bir müddet dini özgürlüklerin kalesi olarak kendilerini dünyada seçkin bir pozisyona oturtanlar, bugün Müslümanlara ilişkin her türlü sembolü yasaklama yarışına girmiştir. Kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e, Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselama, Müslüman bayanların ve erkeklerin kıyafetleri başta olmak üzere dini tercihlerini tabir eden sembollere yönelik ataklar, şahsen devletler tarafından himaye edilmekte, hasebiyle desteklenmektedir.”

“İstatistikler vahim boyutları gösteriyor”

İstatistiklerin sorunun ulaştığı vahim boyutları açıkça gösterdiğini belirten Erdoğan, Batı’da ırkçı ve İslam düşmanı taarruzların son 5 yıl içinde yüzde 250, bu akınlarda hayatını kaybedenlerin oranının ise yüzde 700 arttığına dikkati çekti.

Erdoğan, son 5 yıl içinde en büyük 5 Avrupa Birliği ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına 15 binin üzerinde İslam düşmanlığı hadisesinin bildirildiğini aktardı.

Avrupa’da mukim Türk vatandaşlarını amaç alan atakların oranında da geçen yıla nazaran yüzde 54 artış olduğunu lisana getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

“Bir müddet öncesine kadar yalnızca göz yumulan, sessiz kalınan, polisiye hadiseler düzeyinde tutularak dikkatlerden kaçırılan İslam düşmanlığı, bütün bu faaliyetleri, artık anayasalara ve kanunlara derç edilmeye başlanmıştır. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlenen siyasi partilerle polis teşkilatları başta olmak üzere tüm vatandaşların güvenliğini sağlamakla sorumlu kamu otoriteleri adeta bir İslam düşmanlığı yarışına girişmiştir. Siyasetin ve kamu kurumlarının bu yönelimleri, Batı ülkelerinde yaşayan demokrat beşerler ortasında da İslam’a ve Müslümanlara karşı temelsiz bir ön yargının gelişmesine yol açmaktadır. Halbuki özgürlüklerin ortadan kalktığı bir yerde, refahın da uzun müddet varlığını sürdüremeyeceği gerçeğine sırtını dönenler, aslında İslam’a değil, kendi geleceklerine düşmanlık etmektedir.”

“Zihniyet tıpkı olunca…”

“Şu gerçeğin akıl ve vicdan sahibi herkes tarafından kabul edileceğine inanıyorum.” diyen Erdoğan, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Tarih boyunca, İspanya’dan Almanya’ya kadar Yahudi düşmanlığı ayıbının mahcubiyetiyle dini ve etnik özgürlük pergelini olabildiğince açan Batı ülkeleri, artık aksi istikamette süratle yol almaktadır. İkinci Dünya Savaşı sırasında bütün bu yaşanan Yahudi soykırımını kendilerince özel bir paranteze alanlar, bu kez amaç tahtasına Müslümanları yerleştirmişlerdir. Zihniyet birebir olunca sonuçların farklı çıkması mümkün değildir.”

(Sürecek)????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.